ENGLISH VERSION

 

Cursul teoretic și practic de osteopatie (Clinicat și Rezidențiat) se desfășoară pe o durată de 6 ani.

 

Vor fi organizate 72 de seminarii ( 4 x 12 pentru perioada de Clinicat și 12 x 2 pentru anii V și VI).

Standardul urmărit de 72 seminarii pentru cei 6 ani de școlarizare se concretizează în 2520 ore de formare și studiu individual + 240 ore de practică clinică.

Studenții care fac mai mult de 12 seminarii pe an în perioada de Clinicat (primii 4 ani) vor putea deduce aceste seminarii suplimentare din numarul de 24 de seminarii ale perioadei de Rezidențiat (anul V și VI)

Studenții anilor I - IV sunt membri ai Asociației OsteoRe.

Studenții rezidenți (anul V și VI) devin membri în “Colegiul Osteopaților din România” (C.O.R.).

La finalul celor doi ani, studenții rezidenți vor susține un memoriu și un examen clinic cu juriu internațional în România.
Absolvirea acestui examen îi conferă rezidentului în osteopatie titlul de: Osteopat - D.O. (Diploma de Osteopatie).

Cantitatea de muncă a studentului care vizează orele de participare la seminarii, practică clinică, acțiuni de voluntariat și orele de studiu individual, necesare pentru formarea profesională, este masurată în ECTS. Alocarea de credite se referă la toate cursurile obligatorii și opționale oferite în cadrul școlii, inclusiv la stagiile de practică, precum și la elaborarea și susținerea cu succes a lucrărilor de absolvire (lucrări de licență, disertații, proiecte de diplomă).

ECTS – “Sistemului European de Credite Transferabile” este utilizat în evidența rezultatelor profesionale ale studenților și în operarea transferului de rezultate profesionale obținute de student, ca urmare a frecventării și promovării unor discipline cuprinse în planurile de învățământ ale altor școli din țară și străinătate sau ale altor programe de studii din propria școală.

 

Apartenența la C.O.R.

Pentru informații suplimentare consultați site:

http://www.colegiulosteopatilor.ro/

 

Deși recunoscută ca profesie în alte țări din U.E, osteopatia nu există în Nomenclatorul de Profesii din România.

În acest moment, nu există Diplome de Osteopatie recunoscute de Ministerul Muncii, de  Ministerul Invățământului sau de Ministerul Sănătații.

 

 

INFORMAȚII REFERITOARE LA EXAMEN: 

  1. 1. Programa
  2. 2. Sambătă
  3. 3. Duminică
  4. 4. Fișă evaluare oral
  5. 5. Fișă evaluare clinicat
  6. 6. Examen CO An IV
  7. 7. Punctaj examen

 

Pentru vizualizarea Centralizatorului fișelor de evaluare click AICI